Naam nw car. moy.
Sluis 6/7
P. Krikhaar 46 1,53
J. Prins 45 1,50
J. vd Belt 39 1,31
G. ter Haar 29 0,98
H. Mensink 22 0,68
totaal team 1.890 car. 1.555 brt = 1,22 gemiddeld,
Blauwe Buizerd
J. Kroes 56 1,88
B. Pouls 47 1,57
A. v Faassen 38 1,25
E. Oosterveen 34 1,12
N.van Swaal 29 nb
Th. Meuleman 28 0,94
M. v. Marle 25 nb
totaal team 1.977 car. 1.431 brt = 1,38 gemiddeld
Hoofdvaart West
J. Lunenborg 37 1,21
B. van Veen 26 0,87
H.v.d. Veen 26 0,86
R. Prins 21 0,69
L. Schipper 13 0,38
K. Boessenkool 18
totaal team 1.142 car. 1.452 brt = 0,79 gemiddeld,
van Haeringenstraat
J. Boerman 42 1,40
W. Heitbrink 31 0,88
P. Drost 25 0,84
H. Witten 21 0,7037
S. Witten 21 0,7019
totaal team 1.415 car. 1.536 brt = 0,92 gemiddeld,
BC Onkruid
Th. Hamberg 60 1,99
H. Boschker 49 1,59
C. Diek 48 1,29
R. de Bruin 37 1,23
K. Michel 32 1,06
H. Hooijer 26 0,76
totaal team 1.935 car. 1.496 brt = 1,29 gemiddeld,
de Cornerstreet
L. Zantingh 77 2.58
L. de Hoog 75 2.50
F. v Dijk 74 2,47
G. de Wagt 38 nb
H. Borger 34 nb
B. Hemmes 34 1,08
H. Redder 23 0,76
H. Dorgelo 22 0.74
B. Zwakenberg 21 0,69
Y. Kosse 20 0,68
S. Katoele 18 0,35
R. Boer  18 0,30
totaal team 1.635 car. 1.503 brt = 1,08 gemiddeld,
Flierefluiters 1
P. Kok 35 1,1782
R. Overweg 35 1,1696
J. Slettenhaar 27 0,89
H. Overweg 27
H. Jans 22 0,73
totaal team 1.561 car. 1.521 brt = 1,02 gemiddeld,
Flierefluiters 2
D. de Vogel 26 0,8675
R. de Vogel 26 0,8755
J. de Vogel 26 0,8540
G. de Vogel 18 0,6061
L. Lodder 18 0,6019
totaal team 1.117 car. 1.496 brt = 0,74 gemiddeld,