Home » Biljart » Buurtbiljart

Helaas kunnen we nog steeds niet biljarten. De accommodaties zijn vanaf zondag 20 december gesloten door de snelle opkomst van de covid-19 variant Omicron. Zodra we weer kunnen biljarten dan word het medegedeeld op de site en via de WhatsApp aan de team leiders.

 

Welkom bij het buurtbiljarten.

 

Op de maandagavond vanaf 19.30 uur zijn er meerdere buurtverenigingen die het tegen elkaar opnemen.

In de biljartzaal van Brasserie de Corner  staan 5 biljarts.

Ook kan in het café / restaurant gebiljart worden want daar staat ook een biljart waar biljartvereniging Marktzicht (KNBB) , Biljartvereniging de Corner (Wilde bond) en

S.M.W.R  Café competitie

 

Voor vragen kan je terecht bij Jan Kop of bij Freddy van Dijk Mail