ENKELE REGELS/VERZOEKEN,

 • Om een keuze te maken wie als eerste moet beginnen; de arbiter legt de witte en/of de gele bal op de lijn van het beneden acquit. Dit is de plaats waar men afstoot. Welke bal na het naar voren spelen het dichtst bij de onderste korte band ligt heeft de keuze van wel/niet beginnen.

 • De acquitstoot opent de partij door de witte bal !!! (zonder kenmerk)

 • Wees op tijd aanwezig, zodat de wedstrijd ook op tijd kan beginnen.

 • De volgorde of wie tegen wie speelt laten we over aan het team zelf. (beleefdheidsbezoek)

 • Als een bal buiten het biljart valt; dan alle ballen opzetten zoals bij de aanvangstoot.

 • Voor aanvang van de wedstrijd noteer je eerst de namen van de spelers op het grote wedstrijdformulier met het hoogste aantal caramboles op de 1e plaats, daarna nr. 2 enz. Een interval komt altijd op de 4e

 • Als er een interval gespeeld moet worden; dit mag door een willekeurige speler gedaan worden, maar de naam van deze speler moet vóór aanvang van de wedstrijd op het wedstrijdformulier staan en speelt dan ook tegen de 4e man van de andere partij.

 • Let op: wie een interval speelt moet 10 % van zijn eigen caramboles meer maken; b.v. moet je 38 car. maken dan is 10% van 38 is 3,8 dat is afgerond naar boven 4 car. meer maken; moet je er 44 car. maken dan is dat 4 car. meer en moet je er 25 car. maken dan is die 3 car meer. enz.

 • De volgorde van het spelen van de partijen laten we over aan de teams die tegen elkaar moeten spelen.
  (de laatste partij mag ook eerst)

 • Controleer of u het juiste aantal punten bij de juiste speler heeft genoteerd.

 • Wanneer iemand aan het biljarten is zou je dan als tegenstander willen gaan zitten want dan heeft niemand last van je. De arbiter kan je verzoeken om te gaan zitten of je moet een speciale reden hebben om te blijven staan.

 • Als je als arbiter staat te tellen bij de wedstrijd ga dan zo dicht mogelijk bij de 2e aanspeelbal staan,
  want op afstand kun je niet constateren of de bal net niet of net wel geraakt is en tel altijd hardop, zodat de
  schrijver en ook de medespelers kunnen horen hoeveel punten er gemaakt worden.

 • Per januari 2022 worden de moyennes van alle speler weer herzien, dit betekend dat de speler zowel
  naar boven als naar beneden kunnen met de:  caramboles.

 • Bij een nieuwe speler wordt na 3 wedstrijden het gemiddelde weer bekeken en vastgesteld.
  (dit is de speler met een sterretje)

 • Piquéren en masséren is voor eigen verantwoordelijkheid.

 

Mocht er toch nog onverhoopt iets voorvallen dat buiten deze regels valt dan kunnen we dit alsnog in overleg met de desbetreffende teams/personen bespreken en beslissen wat te doen ter plekke.