Welkom bij het buurtbiljarten.

 

Op de maandagavond vanaf 19.30 uur zijn er meerdere buurtverenigingen die het tegen elkaar opnemen.

In de biljartzaal van Brasserie de Corner  staan 5 biljarts.

Ook kan in het café / restaurant gebiljart worden want daar staat ook een biljart waar biljartvereniging Marktzicht (KNBB) ,

Biljartvereniging de Corner (Wilde bond) en  S.M.W.R  Café competitie

 

Voor vragen kan je terecht bij Freddy van Dijk   Mail